Az Élő Erdély Egyesület közösségi- és tagsági rendszere


Az Élő Erdély Egyesület közösségét azon egyesületi tagok és szimpatizánsok alkotják, akik Erdély fejlesztésének elkötelezett hívei és egyetértenek az Egyesület elveivel, célkitűzéseivel.

Az Egyesület tagjai folyó év elején, a Tagsági adatlap kitöltésével, a különböző tagsági szintek által megkövetelt kötelezettségek bevállalásával / bejelölésével választják ki az év folyamán betölteni kívánt tagsági státuszukat. Az év folyamán teljesíteniük kell a Tagsági adatlapban bevállalt kötelezettségeket és élhetnek a tagsági státuszuknak megfelelő jogokkal.

Az Egyesület szimpatizánsai a Szimpatizáns-adatlap kitöltésével jelezhetik, hogy követni szeretnék az Egyesület tevékenységét, és kiválaszthatják a számukra megfelelő kommunikációs csatornákat.

A közösséghez való csatlakozás formái

I. Szimpatizánsok


Az Egyesület szimpatizánsai az Egyesület céljaival szimpatizáló személyek (érdeklődők, önkéntesek, támogatók), akik Erdély fejlesztésének híveiként követik és / vagy alkalmanként segítik / támogatják az Egyesület tevékenységét, de nem kérvényezik tagságukat és nem vállalnak konkrét feladatokat a Tagsági adatlap kitöltésével.
 
Az Egyesület szimpatizánsává válhat bárki, aki személyazonosságát vállalva az év folyamán segíti / támogatja az Egyesület tevékenységét és / vagy hírlevélre való feliratkozással jelzi, hogy havi rendszerességgel információkat szeretne kapni az Egyesület működéséről.

A szimpatizánsok nem tagjai az egyesületnek, nem kapnak tagsági kártyát és nem rendelkeznek szavazati joggal.

A szimpatizánsok jogai:

 • Kérésre havi hírlevelet kapnak;
 • Közösségi oldalon követhetik az Egyesület tevékenységét;
 • Rss-en követhetik a honlap frissítéseit;
 • Nevük megjelenik az Egyesület honlapján és azon rendezvények kiadványain, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak;
 • Év végén személyre szóló éves beszámolót kapnak, valamint egy-egy tiszteletpéldányt; azon egyesületi kiadványokból, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak.

A szimpatizánsok kötelezettségei:

Követik az Egyesület tevékenységét és lehetőség szerint segítik / támogatják azt.

Szimpatizáns szeretnék lenni.

II. Tagok


Az Egyesület tagjai az Egyesület céljai iránt elkötelezett személyek, akik a Tagsági adatlap kitöltésével kérelmezik tagságukat, feladatokat vállalnak a folyó évre, és az év folyamán támogatással és/vagy önkéntes munkával segítik az Egyesület éves terveinek megvalósítását.

Az Élő Erdély Egyesület tagjai lehetnek mindazok, akik:

 • Egyetértenek az Egyesület céljaival;
 • Kérelmezik tagságukat a folyó évre a Tagsági adatlap kitöltésével;
 • A Tagsági adatlapban konkrét feladatokat / önkéntes munkát vállalnak be és / vagy támogatási ígéretet tesznek a folyó évre;
 • Év végéig teljesítik vállalásaikat.
A tagsági státusz egy évre szól, ezalatt a tagnak joga és kötelessége tagsági státusza szerint részt venni az Egyesület életében, irányítási vagy megvalósítási struktúráiban, projektjeiben, és részesülhet az ebből származó előnyökből.

A tagság kérelmezése után az új tagok neve megjelenik az Egyesület honlapján (a Tagsági adatlapban igényelt státusz szerint: önkéntes, pártoló tag, aktív tag), és tagsági kártyát kapnak postacímükre (az éves tagságot igazoló lehúzós nélkül).

A tagsági viszony folyó év végén véglegesítődik, a teljesített vállalások függvényében, a tagok ekkor kapják meg az éves tagságukat igazoló lehúzóst a tagsági kártyájukra, személyre szóló éves beszámoló és az év során elkészült kiadványok tiszteletpéldányai kíséretében.

Az Egyesület tagja szeretnék lenni
.

Tagsági szintek


A Tagsági adatlapban vállalt kötelezettségek és az év folyamán kifejtett hozzájárulás alapján az alábbi tagsági szintek különülnek el az Élő Erdély Egyesületben:

1. Önkéntes tagság


Az Egyesület önkéntesei azon személyek, akik kérvényezik önkéntes tagságukat, és az év folyamán alkalmi jelleggel, saját indíttatásból vagy az Egyesület felkérésére (a kitöltött Tagsági adatlap vállalásai alapján) önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az Egyesület éves terveinek megvalósításához, esetleg a pártoló tagsági díjnál kisebb értékű adománnyal támogatják az Egyesületet.

Az önkéntesek jogai:

 • Tagsági kártyát kapnak, év végén pedig (amennyiben hozzájárultak az Egyesület éves terveinek megvalósításához), az éves tagságukat igazoló “Önkéntes tag” lehúzóst;
 • Nevük megjelenik az Egyesület honlapján és azon rendezvények kiadványain, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak;
 • Havi hírlevelet / beszámolót kapnak az Egyesület működéséről;
 • Tagjai lehetnek az Élő Erdély Egyesület közösségi levelezőlistájának;
 • Év végén személyre szóló éves beszámolót kapnak, valamint egy-egy tiszteletpéldányt azon egyesületi kiadványokból, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak;
 • Jelen lehetnek a Közgyűlésen szavazati jog nélkül;
 • Külső jelentkezőkkel szemben előnyt élveznek az Egyesület rendezvényeire való jelentkezéskor;
 • Kedvezményes részvétel azon rendezvényeken, amelyek megvalósításában részt vettek.

Az önkéntesek kötelezettségei:

 • Tagság kérvényezése a Tagsági adatlap kitöltésével;
 • Konkrét területek / tevékenységek megjelölése a Tagsági adatlapban, amelyekben az év folyamán alkalmanként számítani lehet az önkéntes munkájukra;
 • Önkéntes munka / segítség az év folyamán;
 • Személyi jövedelemadó 2%-ának felajánlása az Egyesület számára.

Megszűnik önkéntes tagja lenni az Egyesületnek, aki:

 • Folyó évben nem igényelte tagságát;
 • Év végéig nem teljesítette a státuszával járó kötelezettségeit.

2. Pártoló tagság


Az Egyesület pártoló tagjai azon személyek, akik kérelmezik pártoló tagságukat és az év folyamán tagsági díj befizetésével támogatják az Egyesületet.

A pártoló tagok választás és lehetőségek szerint az alábbi összegekkel támogathatják az Egyesületet:
 • Pártoló tagdíj: évi 240 RON (havi 20 RON)
 • Kiemelt támogatói tagdíj: 500 RON fölött
A pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal.

A pártoló tagok jogai:

 • Tagsági kártyát kapnak, év végén pedig (amennyiben teljesítették vállalásaikat), az éves tagságukat igazoló “Pártoló tag” vagy “Kiemelt támogató” lehúzóst;
 • A kiemelt támogatók „Kiemelt támogató” plakettet kapnak év végén;
 • Nevük megjelenik az Egyesület honlapján és az Egyesület összes, az év folyamán megjelenő kiadványán;
 • Havi hírlevelet / beszámolót kapnak az Egyesület működéséről;
 • Tagjai lehetnek az Élő Erdély Egyesület közösségi levelezőlistájának;
 • Év végén személyre szóló éves beszámolót kapnak, valamint egy-egy tiszteletpéldányt az év során elkészült egyesületi kiadványokból;
 • Jelen lehetnek a Közgyűlésen szavazati jog nélkül;
 • Jogosultak az “Év adományozója” díjra;
 • Külső jelentkezőkkel és önkéntesekkel szemben előnyt élveznek az Egyesület rendezvényeire való jelentkezéskor;

A pártoló tagok kötelezettségei:

 • Tagság kérelmezése a Tagsági adatlap kitöltésével;
 • Konkrét területek / tevékenységek megjelölése a tagsági adatlapban, amelyekben az év folyamán alkalmanként számítani lehet az önkéntes munkájukra;
 • Tagsági díj befizetése folyó év végéig.

Megszűnik pártoló tagja lenni az egyesületnek, aki:

 • Folyó évben nem igényelte a tagságát;
 • Év végéig nem fizeti be tagsági díját a folyó évre.

3. Aktív tagság


Az Egyesület aktív tagjai azon önkéntesek és pártoló tagok, akik a Tagsági adatlap kitöltésekor az aktív tagsághoz szükséges feladatok bevállalásával jelzik aktív tagsági szándékukat, és az év folyamán rendszeres / jelentős önkéntes munkával járulnak hozzá az Egyesület éves terveinek megvalósításához.

Az aktív tagok jogai:

 • Tagsági kártyát kapnak, év végén pedig (amennyiben teljesítették vállalásaikat), az éves tagságukat igazoló “Aktív tag” vagy “Aktív pártoló tag” lehúzóst;
 • Nevük megjelenik az Egyesület honlapján és az Egyesület összes, az év folyamán megjelenő kiadványán;
 • Tagjai lehetnek az Élő Erdély Egyesület közösségi levelezőlistájának;
 • Tagjai lehetnek az Élő Erdély Egyesület belső levelezőlistájának;
 • Év végén személyre szóló éves beszámolót kapnak, valamint egy-egy tiszteletpéldányt az év során elkészült egyesületi kiadványokból;
 • Szavazati joggal rendelkeznek a Közgyűlésen, választhatnak és választhatók különböző Egyesületi tisztségekbe;
 • Jogosultak az „Év önkéntese” díjra;
 • Külső jelentkezőkkel, önkéntesekkel és pártoló tagokkal szemben előnyt élveznek az Egyesület rendezvényeire való jelentkezéskor;
 • 10%-os kedvezményben részesülnek az Egyesület rendezvényein;
 • Kedvezményes vagy ingyenes részvétel azon rendezvényeken, amelyek megvalósításában részt vettek.

Az aktív tagok kötelezettségei:

 • Tagság kérelmezése a Tagsági adatlap kitöltésével;
 • Konkrét és jelentős / rendszeres önkéntes munka bevállalása a Tagsági adatlapban:
 1. Önkéntesek esetében: minimum évi 40 óra önkéntes munka és / vagy 10 db. 2%-os felajánlás begyűjtése május 25-ig és / vagy Támogatásszerzés minimum három támogatótól;
 2. Pártoló tagok esetében: minimum évi 20 óra önkéntes munka és / vagy 5 db. 2%-os felajánlás begyűjtése május 25-ig és / vagy Támogatásszerzés;
 • Tagsági adatlapban vállalt feladatok teljesítése év végéig;
 • Személyi jövedelemadó 2%-ának felajánlása az egyesület számára;
 • Részvétel az Egyesület vezetési / megvalósítási struktúráiban, fontosabb projektjeiben.

Megszűnik aktív tagja lenni az egyesületnek, aki:

 • Folyó évben nem igényelte aktív tagságát / nem vállalt feladatokat a folyó évre;
 • Év végéig nem teljesítette az aktív tagsággal járó vállalásait.
Az aktív tagsági státusz és az ezzel járó szavazati jog év végén, a Közgyűlés előtt véglegesítődik, annak függvényében, hogy sikerült-e betartania év eleji vállalásait.

4. Alapító tagság


Az egyesület alapító tagjává azon aktív tagok válhatnak, akik:
 • Minimum 3 éve az egyesület aktív tagjai és tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak az egyesület fejlődéséhez;
 • Vállalják, hogy az elkövetkező években is jelentős mértékben hozzájárulnak az egyesület fejlődéséhez.
Az alapító tagsági státusz elnyerése az aktív tag kérésére vagy az alapító tagok felkérése alapján történik, megszerzéséhez az alapító tagok 2/3-os többségének beleegyezése szükséges.

Az alapító tagok jogai:

Az alapító tagok az Egyesület különleges státusszal rendelkező aktív tagjai, az aktív tagokhoz képest a következő speciális jogokkal rendelkeznek:
 • Az Egyesület céljait csak alapító tagok változtathatják meg;
 • Az Egyesület elnökévé és alelnökévé csak alapító tag választható;
 • Az Alapító tagok 2/3-ának beleegyezése szükséges, hogy egy személy az Egyesület aktív tagjává (szavazati joggal rendelkező tagjává) válhasson;
 • Az Alapító tagok 2/3-ának beleegyezése szükséges, hogy egy aktív tag alapító taggá váljon;
 • Az alapító tagság nem szüntethető meg, csak az érintett tag kérésére.

Az alapító tagok kötelezettségei:

 • Tagsági adatlap kitöltése;
 • Konkrét és jelentős / rendszeres önkéntes munka bevállalása a tagsági adatlapban: minimum évi 80 óra önkéntes munka és / vagy 20 db 2%-os felajánlás begyűjtése május 25-ig, és / vagy jelentős mértékű támogatás vagy támogatásszerzés;
 • Részvétel az Egyesület vezetőségében, irányítási struktúráiban.
Az Egyesület tagja szeretnék lenni.
<<<július 2024>>>
HKSCPSV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

TámogatókPartnerek