A SZILÁGYSÁGI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGÖRÖKÍTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE

A bemutató anyag tartalma
 • A program időtartama
 • A program célja
 • Tevékenységek
 • A program tevékenységeinek részletes leírása
 • A program során létrejövő kiadványok
 • A program eredményei, várható hatásai
A program időtartama

A program a 2011-es évben folyamatosan, július 1. – december 31. közötti időszakban zajlik.

A program célja

A program általános célja Szilágyság kulturális és természeti értékeinek megőrzése és fenntartható hasznosítása.

Az általános cél elérése érdekében a következő részcélok megvalósítására törekszünk:
 1. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek megörökítés
 2. Szilágysági térségi identitás megerősítése, kulturális értékek tudatosítása
 3. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek közkinccsé tétele
 4. Kulturális turizmus alapfeltételeinek megteremtése
 5. Kulturális turizmus és honismereti programok ösztönzése Szilágyság kulturális és természeti értékeinek népszerűsítése által
Tevékenységek

A részcélok elérését az alábbi tevékenységek által látjuk lehetségesnek:
 1. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek feltérképezése, értékleltár készítése – könyvtári kutatás, dokumentációs biciklitúra 50 személy részvételével, konzultáció helyi szakemberekkel
 2. Helyi közösség tudatosítása, mobilizálása – reklámkampány és versenyek által – szlogenverseny, szilágysági kulturális és természeti értékek interaktív versenye, szilágysági települések közötti Internetes vetélkedő
 3. Dokumentációs kiadványok készítése: Szilágyság kulturális és természeti értékei honlap
 4. Kulturális útvonalak kialakítása, PR kiadványok készítése: szilágysági tematikus útvonalak útikönyv / értékkalauz, az útvonalakat bemutató és a tájegységet népszerűsítő kisfilmek
 5. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek népszerűsítése: médiakampány és PR kiadványok eljuttatása erdélyi multiplikátor szervezetekhez
A program tevékenységeinek részletes leírása

I. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek feltérképezése, értékleltár készítése
1. Kutatás: könyvtári, levéltári valamint az Interneten található, Szilágyság kulturális és természeti örökségéhez kötődő információk összegyűjtése. A kutatás teremti meg az értékleltár alapját, a kutatás során gyűjtött információkat elérhetővé tesszük a régió általunk elkészített honlapján, majd a későbbiekben folyamatosan bővítjük.
2. Terepmunka
 • Előkészítés: munkafelületek megteremtése (információs honlap elkészítése, információgyűjtő munkafüzet szerkesztése), kapcsolatteremtés helyi szakemberekkel, szervezetekkel, terepmunka útvonalának összeállítása, terepmunka résztvevőinek kiválasztása, szervezés.
 • Honismereti/dokumentációs biciklitúra 50 személy részvételével, melynek során Szilágyság 57 települését érintjük, információkat gyűjtünk helyi szakemberektől és lakosoktól, hanganyagos, fényképes és filmes dokumentációkat készítünk, tematikus kulturális útvonalakat állítunk össze, GPS-el rögzítjük, digitalizáljuk az útvonalakat. A túra folyamán célirányosan gyűjtünk információkat a következő területeken:
 1. Épített örökség
 2. Természeti értékek
 3. Személyiségek
 4. Hagyománykincs – népköltészet (népdalok, népmesék, legendák), néphit és népszokások
 5. Népművészet - népi építészet, díszítőművészet, népzene, néptánc
 6. Gazdálkodás, kézművesség
 7. Vendéglátás/turizmus – szállás, étkezés, szabadidős lehetőségek, események
 8. Szervezetek, intézmények
A túra folyamán blogot vezetünk, és napi rendszerességgel szerepelünk a helyi és regionális sajtóban, megosztva az érdeklődőkkel a túra tapasztalatait, hasonló honismereti túrákra ösztönözve őket.
3. Konzultáció helyi szakemberekkel – a dokumentációs túra során gyűjtött információk rendszerezése után, az értékleltár kiegészítése céljából összeállítunk egy kérdőívet, amelyet levélben és e-mailben küldünk szét 200 szilágysági intézményhez, szervezethez, turisztikai és kulturális szolgáltatóhoz, szakemberhez.
II. Helyi közösség tudatosítása, mobilizálása

A helyi közösség tudatosítása és mobilizálása érdekében a program folyamán három versenyt hirdetünk meg, amelyeket a médiában és a közösségi oldalakon népszerűsítünk.

A versenyek lényege, hogy a szilágysági és erdélyi emberek is részt vegyenek a szilágysági kulturális és turisztikai értékek feltérképezésében, dokumentálásában, népszerűsítésében.
 1. Szlogenverseny és információfeltöltő verseny. A biciklitúra idején versenyt hirdetünk meg blogunk olvasói között, amelyben felkérjük őket, hogy ismereteik, valamint a blogon és a Szilágyság honlapon olvasott információk alapján fogalmazzák meg Szilágyság néprajzi tájegység turisztikai szlogenjét. A legjobb, legkifejezőbb, legjellemzőbb szlogent díjazzuk, és, ha nagyon találó, felhasználjuk a Szilágyság kulturális és természeti értékeit népszerűsítő kampányban. Ugyancsak a biciklitúra folyamán díjakat sorsolunk ki azok között a személyek között, akik a blogon és a honlapon szereplő információkat pontosításokkal, kiegészítésekkel látják el (a rendszer lehetővé teszi a látogatók általi tartalom-hozzáadást)
 2. Szilágysági települések közötti Internetes vetélkedő. A verseny a Szilágyság honlapon zajlik, a szilágysági településekről jelentkező 6-10 fős csapatok között. A verseny lényege, hogy a csapatok a Szilágyság honlapon belül településük honlapját olyan információkkal bővítsék, amelyekkel a kívülálló, látogató máshol nem tud találkozni. A 10 fordulós verseny keretében a csapatok minden héten egy újabb feladatot kapnak, amely által hozzájárulhatnak településük kulturális és természeti értékeinek feltérképezéséhez, dokumentálásához és népszerűsítéséhez. A fordulók során a versenyző csapatok pontokat gyűjtenek, ezek összesítése alapján alakul ki a végső rangsor.
 3. Szilágysági kulturális és természeti értékek versenye. Ez a verseny a nagyközönséget és a Szilágyság honlap látogatót célozza. A látogatók szavazhatnak az egyes kulturális és természeti értékekre, a honlap a szavazatok alapján automatikusan rangsorolja az értékeket és elkészíti a szilágysági kulturális és természeti értékek népszerűségi listáját. A lista első tíz szereplője kiemelt helyet kap a honlapon, természetesen a szavazatok változásával a lista is változhat. A szavazatok lezárásakor kialakul a Top 10 szilágysági kulturális és természeti érték, amelyek a későbbiekben Szilágyság népszerűsítésének elemei lehetnek (pl. Fényképes éves naptár elkészítése Szilágyság 10+2 legnépszerűbb látványosságával vagy fotókiállítás rendezése a legnépszerűbb látványosságokról stb.). A szavazók között ezen a versenyen is díjakat sorsolunk ki.
III. Dokumentációs kiadványok készítése: Szilágyság kulturális és természeti értékei honlap.

A honlap a http://szilagysag.eloerdely.ro/ címen érhető el, a program ideje alatt folyamatosan bővül és tükrözi a kutatás, információgyűjtés állását, az értékleltár aktuális állapotát. A honlap jelen pillanatban tartalmazza a szilágysági településeket és a róluk eddig összegyűjtött információkat. A későbbiekben nemcsak a honlap információtartalma bővül, hanem kiegészül a biciklitúra blogjával és a versenyek lebonyolításához szükséges interaktív felülettel, valamint a program során elkészült kiadványokkal is.

A program befejezése után, a http://szilagysag.eloerdely.ro/ oldalon olyan dokumentációs és népszerűsítő anyagok lesznek elérhetőek, amelyek lehetőséget biztosítanak az utólagos kommunikációra és népszerűsítésre is:
 • Szilágyság kulturális és természeti értékeinek leltára
 • Szilágysági kulturális útvonalak – letölthető útikönyv / kiadvány
 • Szilágysági kulturális útvonalakat bemutató kisfilmek
 • Szilágysági népdalokat tartalmazó, letölthető CD
 • Helyi termékek és termelők adatbázisa
 • Vendéglátók adatbázisa
 • Intézmények, szervezetek adatbázisa
IV. Kulturális útvonalak kialakítása, PR kiadványok készítése:
1. Szilágysági tematikus útvonalak útikönyv / értékkalauz. A könyv tíz szilágysági kulturális útvonal leírását, fényképes bemutatását és olyan kiegészítő információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók a könyv segítségével meglátogathassák Szilágyság kulturális és természeti értékeit. A könyv tartalmazni fog egy értéktérképet is, amelyen a kulturális útvonalak mellett Szilágyság minden kulturális és természeti értéke fel van tüntetve.
A kiadvány a következő tervezett kulturális útvonalakat fogja tartalmazni:
 • Kastélyok útja
 • Templomok, egyházi örökség útja
 • Természeti értékek útja
 • Mesterségek útja
 • Népi kultúra útja
 • Neves személyiségek útja
 • Helyi termékek útja
 • Bor útja
 • Pálinka útja
 • Legendák útja
2. Szilágysági kulturális útvonalakat bemutató és a tájegységet népszerűsítő kisfilmek.
Összesen 12, egyenként 5-10 perces kisfilm készül el, a következő terv szerint:
 • Kastélyok útja
 • Templomok, egyházi örökség útja
 • Természeti értékek útja
 • Mesterségek útja
 • Népi kultúra útja
 • Neves személyiségek útja
 • Helyi termékek útja
 • Bor útja
 • Pálinka útja
 • Legendák útja
 • Szilágyság néprajzi tájegységet népszerűsítő kisfilm
 • A biciklitúrát bemutató, a honismereti biciklitúrázást népszerűsítő kisfilm
A filmek a Szilágyság honlapról letölthetők lesznek, ugyanakkor kérésre DVD formátumban is tudjuk postázni az érdeklődőknek.
V. Szilágyság kulturális és természeti értékeinek népszerűsítése

Sajtótájékoztatók
 • a honismereti/dokumentációs biciklitúra-, a túra blogjának-, és a nagyközönségnek szánt versenyek indításáról
 • a szilágysági kulturális és természeti értékek interaktív versenyének-, valamint a szilágysági települések közötti Internetes vetélkedő, webverseny indításáról
 • a program befejezéséről, a létrejött kiadványok bemutatásával
Reklámkampány a biciklitúra és a versenyek ideje alatt, a következő kommunikációs csatornákon:
 • Helyi sajtóban
 • Regionális sajtóban
 • Online médiában
 • Szociális közösségi hálózatokon
Blog

A program folyamán, a program honlapján (http://szilagysag.eloerdely.ro/) folyamatosan blogot vezetünk, amelyben az érdeklődők nyomon követhetik a program alakulását, a versenyfelhívásokat, a versenyek eredményeit, egyéb közleményeket. A blog rendszeres frissítésével az is a célunk, hogy növeljük a honlapot rendszeresen látogatók számát, hiszen a blogról könnyedén átválthatnak Szilágyság kulturális és turisztikai értékeinek böngészésére, szavazhatnak, és kiegészítő információkat helyezhetnek el a honlapon.

Közvetlen megkeresés

A program médiakampányát céltudatos népszerűsítéssel egészítjük ki, az elkészült PR kiadványokat erdélyi turisztikai és kulturális információ-szolgáltató, multiplikátor szervezetnek fogjuk elküldeni:
 • Szilágysági intézmények, kulturális és hagyományőrző szervezetek, turisztikai szolgáltatók, kézművesek, helyi termelők
 • Erdélyi kulturális és turisztikai információ-szolgáltatók, multiplikátor szervezetek, akik révén be nem azonosított célcsoportokhoz is eljutnak a program eredményei, sokszorozzák a program hatását: információs irodák, intézmények, turisztikai irodák és programszervezők, kulturális és honismereti programszervezők, iskolák, turisztikai és hagyományőrző egyesületek, könyvtárak
A program során létrejövő kiadványok
 • Átfogó szilágysági értékleltár és honlap: http://szilagysag.eloerdely.ro/
 • Szilágyság kulturális és természeti értékei útikönyv/értékkalauz – kiadvány és a honlapról is letölthető verzió
 • Szilágysági népdalokat tartalmazó CD – honlapról letölthető
 • Szilágysági értéktérkép az útikönyvben és a honlapon
 • Filmek – 12 film, 10 szilágysági kulturális útvonalakat bemutató kisfilm, 1 Szilágyságot, és 1 honismereti túrázást népszerűsítő kisfilm – honlapról letölthető
A program eredményei, várható hatásai:
 • Kiadványok formájában örökítődik meg Szilágyság kulturális és természeti öröksége
 • Erősödik a szilágysági emberek identitástudata, értékeikhez való kötődése
 • Megteremtődnek a szilágysági kulturális turizmus fellendülésének alapfeltételei
 • A magyar kultúra értékei iránt érdeklődő emberek könnyedén informálódhatnak Szilágyság kulturális és természeti értékeiről
 • Olyan népszerűsítő kiadványok és modellek teremtődnek meg a projekt által, amelyek alapját képezhetik a szilágysági régiómarketingnek, fejlesztésnek, de akár más néprajzi tájegységek hasonló típusú népszerűsítésének, fejlesztésének is
A megvalósult program modellként szolgálhat, példaértékű lehet más régiók feltérképezéséhez és népszerűsítéséhez, felhasználható úgy az Élő Erdély Egyesület további tevékenységéhez, mint más szervezetek hasonló irányú tevékenységéhez.


<<<február 2019>>>
HKSCPSV
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

TámogatókPartnerek